Gå till innehåll

Jämtland-Härjedalens Skidförbund

Jämtland-Härjedalens Skidförbund

Protokoll A.K möten

Protokoll JH Alpina kommitté, ”Åsarna-möte” 2023-05-24

Plats: Klövsjöfjäll hotell, lokal: Lilja. kl 18.00 – 20.00.

Deltagare på plats: Nina Jonsson Parasport, Tomas Skoglund Alpina kommitén Parasport, Patrik Schjelvan ÖFS, Linda Brykt Gällö SK, Kalle Persson Gällö SK, Elin Thomasson Åre Slk, Anne Adsten Åre Slk, Linnea Edwall Åre Slk, Louise Borg Funäsdalen Slk, Pelle Lennartzon Vemdalen IF alpina, Henrik Åkerblom Klövsjö Alpina, Torbjörn Lennartsson Funädalen Slk, Mattias Skielta ÖFS.

Deltagare digitalt: Kicki Sanfridsson Duveds If, Lennart Adsten Åre Slk och Edda-Kristin Arnadottir Svenska skidförbundet.

Inledande punkt med information om Svenska Skidförbundets planer kring fart m m.
Edda Arnadottir, föreningsutvecklare


Nyheter:
* Förutom SATU 1-3 införs även motsvarande kring Fys-utbildning (Alpin Fys 1 klart till hösten).

·         En video tas fram för inspiration att skapa fartträning i egna hemmabacken.

·         Utbildningshelger: 6-8 okt för alla alpina ledare i Uppsala samt 13-15 okt för Unga ledare på Bosön.

·         ”Ledarguiden” utvecklas vidare med ett system av info för U8 till Senior med övningsbanker, tips och råd för ledare för olika nivåer. Sajten blir en levande plattform där input är välkommet.

·         Kom ihåg: Alpina teknikmärken finns som verktyg för att locka fler att åka mer skidor och gå vidare inom alpint.

edda@skidor.com

Information om Parasport Alpint

Nina Jonsson och Tomas Skoglund presenterade Parasport Sverige och Parasport Jämtland Härjedalen samt Alpina Kommitén Parasport. De berättade bland annat om de begränsade tävlingsmöjligheter som idag finns för parasportare alpint. I andra länder sorteras parasport alpint inom respektive idrottsförbund medan alpint sorteras allmänt under Parasportförbundet i Sverige vilket gör att tävlingarna skiljs åt i Sverige mellan funktionsnedsatta och icke funktionsnedsatta. Nina och Tomas föreslog att JH alpina tävlingsarrangörer gärna kan bjuda in Parasportande alpinåkare till träning och tävling i den mån det är möjligt.
ÖFS genomförde en tävling för 6-7 parasportare i samband med en LVC-tävling i vintras med lyckat resultat.

nina.jonsson@parasport.se
skoglund.hemma@gmail.com

”Åsarna-mötet”
Uppföljning av föregående säsong. Ekonomiuppföljning. Tankar inför kommande säsong: samt planer kring tävlingsprogram, lägerverksamhet och utbildningstillfällen samt rollfördelning JH AK 2023/24.

JH AK styrelse 2022/2023
Ordförande: (Vakant) Se fördelning av ansvarsområden

Kontaktperson mot SSF samt koordinering mot Region2: Henrik Åkerblom 

Tävlingsansvarig JH: Elin Thomasson 

Koordinera LVC/USM final med ansvariga i U12, U14 och U16: Elin Thomasson 

Tävlingssamordnare Region2: Patrik Schjelván 

Distriktstränare JH: Patrik Schjelván 

JH möten Idrottens Hus samt Budgetansvarig – Patrik Schjelvan 

Distriktsutbildningssamordnare: Kicki Sanfridsson 

Kalla till JH AK styrelsemöten, protokoll inklusive årsmöte i Åsarna: Anne Adsten 

Ledamot: Helena Eriksson, Almåsa

Ledamot: Louise Borg, Funäsdalen

Ledamot: Pelle Lennartzon, Vemdalen

***********

 1. Val av mötesordförande: Patrik Schjelvan

 2. Val av sekreterare: Anne Adsten

 3. Utvärdering av verksamhetsåret som gått, 2022/23

MiniVärldscupen och Lilla Världscupen:

·         MVC-kval: Duved GS (v4 28-29 jan), Gällö SL (v6 11-12 feb) & Almåsa GS (v7 18-19 feb)

·         U12 final MVC: Frösön (v12 24-26 mars).
U12-finalen stöttas ej via Sveriges Skidförbund, den är i stället upp till respektive regionförbund om de önskar arrangera, vilket de gör i Jämtland Härjedalen.

MVC ansvariga U12: Anna Larneby Åre SLK och Angelica Niklasson ÖFS.

·         U14 final LVC: Sundsvall (v11 9-12 mars)
LVC ansvariga U14: Sofie Hedström och Henrik Lagerqvist Åre SLK samt Angelica Niklasson ÖFS.

Kommentarer kval samt utvärdering finaler:
Bra arrangemang och positivt att nya arrangören Gällö tillkommit.

Att U12 och U14 nu innebär två olika tävlingar vid kvalen trots att de genomförs vid samma tillfälle innebär extra administration vid tidtagningen.
Att boendet arrangeras via en samlad anläggning upplevs som positivt för sammanhållningen (exempel från Sundsvallsfinalen).

För U12 finns en rapport skriven att kunna användas för MVC-ansvariga kommande år.

För U14 kommer en rapport inför ”Åsarnamötet”.

USM:

·         USM-kval: Duved DH + SG (v5 3-5 feb), Järvsö SL (v6 11-12 feb) och Almåsa GS (v8 25-26 feb).

·         USM final: Funäsfjällen (v11 13-19 mars)

Ledare USM: Madelen Tunedal och Maria Geijer Åre SLK samt Mattias Marktin ÖFS.

Kommentarer kval samt utvärdering final:

USM-kvalet i Duved blev tyvärr inställt p g a väder/underlag och i stället ordnades träningstillfällen för dem som beslöt sig för att hålla kvar sina boendebokningar (Skistar refunderade de som önskade).

Kvalet i Almåsa fick skjutas till eftermiddagen på grund av havererad datautrustning. Under tiden utrustningen reparerades anordnades i stället träning i backen, vilket uppskattades särskilt av dem som inte åkt i Almåsa tidigare.

Finalen: Bra arrangemang som helhet med uppskattad invigning och kamratmiddag. Det samlade målområdet uppskattades. Den inledande tuffa bansträckningen i DH med kort målområde orsakade tyvärr skador för deltagare och krävde justering.
Bra om samlade erfarenheter kring att arrangera farttävlingar överförs till kommande generationer arrangörer.

Distrikt U12 & U14


Barmarksläger:

·         U12: Åre SLK ordnade barmarksläger i Edsåsdalen 8-9 oktober 2022.
Ansvarig: Anna Larneby.
Uppskattat läger av deltagare från Duved (10 st) och Funäsdalen (2 st).

·         U14: ÖFS barmarksläger vid Frösö Park 3-4 september.
Ansvarig: Simon Hallbäck

Uppskattat läger som nu blivit en tradition.

Snöläger:

·         U12 & U14: Vemdalens IF och Funäsdalen SLK ordnade läger i Hamra, Tänndalen v45, 11-13 november.
Louise Borg berättade vid decembermötet att hon fått rapporter om att lägret från början hade få anmälda, men att det blev 80 deltagare till slut. Funäsdalen arrangerade mångkamp och kvällsaktiviteter medan Vemdalen arrangerade backträningen.

·         U14: fartläger i Klövsjö
50 nöjda deltagare. Bra att avdramatisera fart och öva hoppteknik tidigt.


Kring v47 arrangerades ett ”grabbläger” i Tänndalen för de få killar som åker alpint.
„Grabblägret” uppskattades av deltagarna och gjorde att killarna fann nya vänner i andra klubbar för ökad gemenskap när det är så få killar i varje enskild klubb. Medskick till kommande säsonger är att fortsatt arrangera liknande läger för att öka chansen att killarna fortsätter inom alpint.

Region U16


Barmarksläger:

·         Barmarksläger i Järvsö med cykel-tema v38.
Lägret krockade tyvärr med andra aktiviteter med få deltare från JH som resultat.

Snöläger:

·         En grupp tränare från flera klubbar lade tillsammans upp planen för lägren:

v47 Björnrike - Osäker snötillgång gjorde att många bokade annat. Träningen hölls i Slalombacken i Björnrike.

v50 Läger i Funäsdalen med farttema.
v5 Läger i Duved med farttema (fick tyvärr ställas in p g a vädret)
v18 Åre Slk anordnade ”Stendalslägret” med 42 av 62 åkare från Jämtland Härjedalen för andraårs U14 samt U16-åkare.

Tankar inför lägerverksamhet kommande säsong:

Lägret med farttema i Funäsdalen var mycket uppskattat i och med att finalen senare skulle arrangeras där. Medskick till kommande säsonger är att fortsätta arrangera fartläger i final-destinationen.

Gruppen med tränare från distriktet möts i maj med Patrik Schjelvan för att diskutera kommande säsong och kommer då att ta med sig önskemål om „grabbläger” och fartläger.

Ekonomi/budgetuppföljning 2022/23:


Patrik Schjelvan visade fördelningen av budgetposter och utfall där den totala budgeten inför verksamhetsåret var 90 000 + ytterligare 20 000 vid behov och totala kostnader uppgick till 98 270 sek efter säsongsavslut.

 1. Planerade tävlingar säsongen 2023/24


Minivärldscupen och Lilla Världscupen

·         MVC-kval och LVC-kval:
v4 Åre GS + GS
v5 Funäsdalen SG + GS
v6 Ragunda GS + SL
v7 Gällö SL + SL

·         U12 final: Avgörs vid kommande distriktstränarmöte nu i maj. Vecka 11 eller 12.

·         U14 final: Region 1 arrangerar finalen 2024 (vartannat år Region 1 och 2). Vecka 11 eller 12.

USM

·         USM-kval: Åre och Östersund har ansökt om att få arrangera.

·         USM final: Plats avgörs senare (v11)

Only 16 – Ingen klubb har ännu ansökt om att få arrangera tävlingen 2024.

 1. Poängräknare

·         Poängräknare MVC och LVC: Mötesdeltagarna beslutade att 50% deltagande i kvalomgångarna kvalificerar till finalen.

·         Poängräknare USM: Karin Pettersson Åre Slk.

 1. Lägerverksamhet 2023/24

Distrikt U12 och U14

Barmarksläger U12: Åre Slk arrangerar. Elin återkommer om när/var.

Barmarksläger U14: ÖFS arrangerar i anslutning till Frösö Park.

Snöläger U12 och U14: Funäsdalen och Vemdalen arrangerar tillsammans i Tänndalen. De återkommer om datum.

Region U16

Barmarksläger U16: Patrik återkommer om datum/plats efter distriktstränarmöte.

Snöläger U16: Patrik återkommer om datum/plats efter distriktstränarmöte.

 1. Budget 2023/2024

Även för kommande verksamhetsår är ambitionen att söka 90 000 + 20 000 sek från Skidförbundets regionala medel.

Vi återför en ”pinnavgift” om 100 sek per åkare, där vi kan använda JH AK budgeterade medel för att betala pinnavgifter för åkare från Jämtland Härjedalen.

Eventuella återstående medel efter läger och tävlingsverksamhet 2023/24 beslutade gruppen att ställa till förfogande för sponsring av JH åkare som önskar delta vid Stendalslägret 2024.

 1. JH material m m (Info)

·         Priser m m vid lokala tävlingar: max 10 pokaler vid MVC och LVC kvalen.
Mötesdeltagarna beslöt att ta bort regeln om att 30% får pokal.

·         Alpina kommittén förfogar över:
1 st. Muurikka, 1 tält, 2 beachflaggor, 100 LVC-västar samt 8 st stolar. Materialet kan även lånas vid andra tillfällen än finaler.

 1. Roller JH AK 2023/24

Målsättning: Minst en representant från samtliga JH klubbar som har aktiva åkare.

Ordförande: Pierre Björk ÖFS tillfrågas inför kommande möte.

Kontaktperson mot SSF samt koordinering mot Region2: Henrik Åkerblom 

Tävlingsansvarig JH: Elin Thomasson 

Koordinera LVC/USM final med ansvariga i U12, U14 och U16: Elin Thomasson 

Tävlingssamordnare Region2: Mattias Skielta ersätter Patrik Schjelvan

Distriktstränare JH: x

JH möten Idrottens Hus samt Budgetansvarig – Mattias Skielta ersätter Patrik Schjelvan

Distriktsutbildningssamordnare: Kicki Sanfridsson 

Kalla till JH AK styrelsemöten, protokoll inklusive årsmöte i Åsarna: Linnea Edwall, Åre ersätter Anne Adsten

Ledamot: Helena Eriksson, Almåsa

Ledamot: Louise Borg, Funäsdalen

Ledamot: Pelle Lennartzon, Vemdalen
Ny Ledamot: Linda Brykt, Gällö
Ny Ledamot: X, Ragunda (Ragunda AK tillfrågas om tillgänglig representant)

MVC ansvarig U12. Namn: Utses senare.

LVC ansvarig U14. Namn: Utses senare.

Ledare USM. Namn: Utses senare.

 1. Övriga frågor

Parasport och Alpina tävlingar:
Utifrån Parasportrepresentanternas presentation i inledningen till ”Åsarnamötet” beslutade mötesdeltagarna att så långt som möjligt ha en inkluderande inställning och göra det vi kan för att välkomna Parasportare både vid träning och tävling. Elin Thomasson och Mattias Skielta undersöker med Skidförbundet och Parasportförbundet hur vi bäst går till väga praktiskt kring tävlingsnamn, anmälningsförfarande, tävlingsanpassningar, resultatlistor o s v

 1. Mötesdatum

  7 juni kl 18.00 Kort avstämningsmöte
  5 september ordinarie JH AK-möte
  x december ordinarie JH AK-möte (i anslutning till att JH Skidförbund genomfört möte)
  Ca 18 april ordinarie JH AK-möte

Ca 30 maj ”Åsarnamöte”, öppet för alla intresserade inom JH alpina klubbar

 1. Mötet avslutas

Bilagor:

·         Ekonomiredovisning för JH AK verksamhetsår 2022/2023

·         Tips och råd kring LVC/MVC-final utifrån en deltagande klubb (Åre Slk)

·         Utvärdering USM i Funäsdalen

·         Parasport Alpint presentation (separat dokument)

·         Stomprogram 2023/24 (separat dokument)


Bilaga Utfall budget 2022/2023


Bilaga: Tips och råd kring LVC/MVC-final utifrån en deltagande klubb (Åre Slk)

LVC-finalen i Östersund 2023
Jenny Lantz -förälder och Anna Larneby - huvudtränare U12

Inför säsongen 2022/23 fick jag (Jenny Lantz) frågan om att vara kontaktperson för LVC finalen som gick i Östersund/Frösön 24-26/3. Oklart vad detta innebar men det visade sig vara en hel del att göra inför denna tävling. Jag vet inte om tanken är att det skall arrangeras på samma sätt framåt som tidigare år men detta är en redovisning om hur det var och har varit tidigare år.

För att främja samarbete och sammanhållning mellan JH (Jämtlands Härjedalens) klubbarna så tillsätter JH SK(Jämtlands Härjedalens Skidförbund) budget för att kunna sätta upp ett basecamp/samlingsplats för JH klubbarna där åkarna/ledare/föräldrar kan samlas och få fika etc etc. i samband med LVC o MVC finalerna.

Vi änvände detta år den peng som var avsatt från JH till att köpa in tröjor och trycka loggan på den. Jag kontaktade Andreas Lindblom som fixade med tryck och hoodies. Det drog över budget i år så varje aktiv fick betala 113kr för sin tröja, i Åre valde vi att samla in pengen från föräldrar och betala en summa till ÖFS som låg ute med pengen. Tröjorna bars sedan under helgen av deltagarna, framför allt på invigningen över jacka eller under uppknäppt jacka och på kamratmiddagen.

I år hade ÖFS fixat så alltifrån Tält, JH-Vimplar, Termosar, stolar fanns i ett uppställt släp på parkeringen vid backen till förfogande.

Enligt stadgar för tävlingen får tydligen inga föreningsflaggor användas men det ingen av oss hade koll så vi tillät det oxå runt vårt camp.

Vi gjorde en Messenger grupp och bjöd in en ansvarig för varje förening. Där hjälptes vi åt att fixa sponsorer till fika, Ica Duved, Åre basecamp, coop Frösön, Länsförsäkringar Jämtland och ARfunktional! Vi fick även buffar och googlesskydd från skidförbundet. 

Traditionen har varit att de största klubbarna (Åre SLK & ÖFS & DUVED IF) i region skall arrangera ett basecamp för finalen och koordinera att allt fungerar. I detta basecamp skall samtliga åkare och föräldrar kunna samlas och hänga under dagarna i backen och skapa en laganda/sammanhållning för regionen.

MVC O LVC Finalen har gått till ungefär så här; 

Tävlingar lördag-söndag med möjlighet till träning på fredagen. Ej obligatorisk för U12. Varje region tilldelas en träningstid i backen under fredagen.

Lörd o söndag fanns det lunch att beställa, det fyllde var o en i ett formulär veckan innan.

Det skapades även en whats up grupp, där info o ev ändringar eller frågor kunde tas upp, där postades även bilder på åkarna från tävlingen som man sen kunde köpa.

På fredagskvällen är det en invigning med fackeltåg(ordnades av ÖFS) och kampsång. (Finns kampsånger för region JH, som Anna Larneby printade och delade ut till barnen under fredagen). Lördagens tävlingar avslutas med en kamratmiddag och prisutdelningen sker under denna middag. Här fick åkare o ledare och även föräldrar anmäla sig i år, vi var ca 200st på middagen.

Det jag gjorde var;
- Bokade boende för samtliga från Åre SLK. (15pers) Klubben stod för boendet för åkarna, medföljande föräldrar betalar själva. Detta faktureras till Åre SLK, föräldrar får faktura i efterhand. Bra om det är ett vandrarhem med möjlighet till att laga egen mat. Var ute i god tid! Tips: Kolla om det finns hundrum, duschar hur många, försök hitta en ”egen” anläggning. Avbokningsvillkor, boka några rum redan från torsdagen. Organisationen släppte även alt boende till reducerat pris, men vi valde att boka tidigt vandrarhem med parkeringsplatser. 

- Fixade sponsring till Basecamp frukt, dryck och godis. Pengen från regionen gick till tröjorna för att göra dem gratis för samtliga åkare.

- Koordinerade allt material som skulle till och från Östersund

- Tillhandahöll all ”runt om”information till deltagarna inför resan, skrev ett lättare schema till Åre åkare.

- Ha koll på att samtliga klubbar i regionen fått info om tröjbeställning

- Anna Larneby fixade anmälningar till kamratmiddagen och liftkort till åkare och tränare

- Vi delade upp passen i tältet så det löpte på smidigt, några från varje klubb stod fm (plocka fram tält stolar och snacks )eller em (plocka ihop lägret)

Jenny Lantz i Åre

Anna Larnebys kommentarer (huvudtränare U12 Åre Slk)

Jag har gått genom din sammanställning och tycker den är väldigt bra.

Och igen, ditt arbete var fantastiskt, utan dig vet jag inte vad det skulle blivit av det hela! 

Det som vi behöver trycka på, för kommande ledare och vuxen som drar i detta längre fram, är att det från iaf Åre är bra om 2 föräldrar för det ansvar du axlade (boka boende och rodda base camp mm) dels för att delegera arbete sinsemellan och att, om det i värsta fall blir sjukdom, så kan en ta över som också har koll. 

Jag tycker att du gjorde ett kanonjobb, du höll mig utanför och blandade in mig minimalt, villet gjorde att jag kunde foka på tränings o tävlingsmomentet före finalen och på plats. Nackdelen var att jag hade kontakt med några aktivas föräldrar avseende boende o missade informera vidare till dig. 

Ngt som vi (jag) ska ta lärdom av är att ta ett aktivt beslut om alla aktiva ska ha med en förälder el ej för att åka iväg. 

Mkt bra att eget boende bokades så pass tidigt. 

Beroende på var finalen sker nästa år skulle samordning kunna ske mellan klubbar som är nära varandra, tror u14 chartrade en buss o samordnade boende i Sundsvall på deras lvc final m Duved, Öfs o kanske Almåsa. 

Det vore bra att veta vem inom JH AK som är kontaktperson, eller är det resp klubbs representant, tro? Isåfall är det Elin Thomasson fr Åre slk. 

Alltså, vem bollar base camp gänget sina frågor med? Tävlingsledningen för finalen eller motsvarande representant i arrangerande klubb? 

Klargjort att alla klubba ska hjälpa till, även om de större drar lasset (hur var din känsla där?) 

Vore också bra att känna till de regler som finns, t ex att man inte har klubbflaggor uppe? 

Anna Larneby – huvudtränare U12 Åre Slk


Bilaga USM Funäsfjällen

Summering av JH-arrangemang USM 2023 i Funäsdalen

Representant Åre: Madeleine Tunedal och Maria Geijer

Representant ÖFS: Mattias Marktin

20 000 kr I budget.

 • Vi valde att skippa att köpa in giveaways i år då vi inte ansåg att det var prioriterat från ungdomarnas sida.

 • Vi bokade in en pizzabuffe, med dryck och glass på Skoogs krog för alla JH-ungdomarna, samt de tränare som var på plats. Totalt ca 40 personer. Vi tipsade även övriga distrikt att boka in tillsammans med oss, vilket samtliga övriga fyra distrikt gjorde. Vi tajmade pizzakvällen med invigningen av USM-veckan som bjöd på fackeltåg och priscermoin från onsdagens DH. Mycket uppskattat och lyckad start på veckan. Kostnad för pizzabuffe för 40 personer blev ca 9400kr.

 • Gällande JH-campet så hämtade Mattias upp tält, stolar, beachflaggor, kaffetermosar och två bord i ett släp på JH-kansliet och körde ner till Funäs. Vi beslöt att bara köra camp på tävlingsdagarna, dvs ons, tors, lör och sön. ÖFS och Åre turades om att brygga kaffe och duka upp fikat i tältet två morgnar vardera. Till ungdomarna köpte vi in delicatobollar, kexchoklad och festis till rabatterat pris från ICA Duved, samt ordnat med sponsring från AR-funktional. Inköp fika för ca 2200 kr. Campet var välanvänd av kaffedrickande vuxna och ungdomar som chillade i solsken. Ingen bemanning behövdes under dagarna, det fungerade fint ändå.

Drygt 8000 kr kvar, vilket senare kom att användas som sponsring på åkaravgiften på Stendalslägret.

protokoll Åsarnamöte 220607 Länk till annan webbplats.

210629 protokoll Länk till annan webbplats.

Protokoll 200820 Länk till annan webbplats.

Åsarna 200604 Länk till annan webbplats.

Information USM 2020-21 Länk till annan webbplats.

Äsarnamöte 190516 Länk till annan webbplats.

Åsarna 180516 Länk till annan webbplats.

Åsarna 160517 Länk till annan webbplats.

Berners 151017 Länk till annan webbplats.

Åsarnamöte 150521 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad
2023-06-01
Publicerad
2022-12-05
Skribent
Ida Karlsson

Huvudsponsor